Brezno - ešte stále začína, alebo sa už stáva tradíciou?

pb031774.jpg

Keď som dostal pozvánku na prednášku "Pranie problematického znečistenia fyzikálno-chemické základy prania" na piatok 20.mája 2016 do školiacého a tréningového centra SPAČu, vybudovaného v Práčovni MÝVAL v Brezne bol som v rozpakoch. Predsa len z BRatislavy do Brezna je dosť ďaleko. Čo ma čaká? Bude to niečo nové, nová kvalita informácií, alebo iba akcia pre akciu. Musím však konštatovať, že moje dojmy tak z teoretickej ako i praktickej časti predčili moje očakávania. Okrem dobre vybaveného strediska, prednášajúci     sa fundovavane zhostili danej problematiky.

Keď mi v októbri prišla ďalšia pozvánka na 3.novembra s názvom akcie "Mokré čistenie" , nezaváhal som. Nebolo o čom premýšľať. Zároveň som pociťoval aj určitú hrdosť na kolegov združených v SPAČi, pretože takéto centrum doposiaľ nemá ani český APAČ (majú ďaleko viac možností aj z hľadiska početnosti a sily členskej základne).

Zaujímavý samozrejme bol aj obsah školenia. Pán Andreas Thiel expert v oblasti čistenia, technológ a konzultant (jeho kvality už poznám dlhšiu dobu),  zastupujúci nemeckú firmu Seitz GmbH sa svojej úlohy podľa mojho názoru zhostil viac ako dobre. Z vystúpenia bolo cítiť, že výsledkom jeho dlhšieho pobytu na Slovensku je priblíženie sa našej mentalite, jej chápanie a tomu prispôsobil aj svoju prednášku. Napriek tomu, že som ju už počul už v októbri na brnenskom "Intercleane" bola predsa len iná, popretkávaná citlivým humorom prednášajúceho. Typickým je aj vyzdvihnutie plusových stránok prednášanej látky, ale aj nekompromisné pomenovanie nedostatkov. Veď vždy je čo vylepšovať.

 

pb031785.jpg
 

Samotnú prednášku pán Thiel orientoval postupne na časti:

TEORETICKÁ ČASŤ
Teória mokrého čistenia, výhody a obmedzenia
Materiály a druhy textílií, symboly údržby
Chemické prostriedky na mokré čistenie
Stroje a vybavenie na mokré čistenie

a doplnil ju:

PRAKTICKOU ČASŤOU
Praktické ukážky a skúšky použitia mokrého čistenia
Odstraňovanie škvŕn, finálna úprava, žehlenie

 

pb031789.jpg
 

Všetko profesionálne.

 

A to aj vďaka firme VEGATOP s.r.o.