Čo nahradí Perchlór?

clanok_nahrada_perchloru12_-_kopia.jpg

V súčasnosti je na Slovensku najpoužívanejším rozpúšťadlom pri chemickom čistení odevov Perchlóretylén. Má stále svoju neprekonanú prednosť voči svojej ,,konkurencii“ (KWL, K4, GreenEarth a i.), pri porovnaní pomeru ceny a účinnosti.

Na Slovensku sa už dlhšie používa zopár strojov na KWL (Hydrokarbon), hlavne v Bratislave. Čistenie Hydrokarbonom je citlivejšie k textíliám, ale nemá takú schopnosť odstraňovať väčšie znečistenie ako Perchlór. Zároveň pri čistení  Hydrokarbonom je nutné venovať zvýšenú pozornosť lokálnej preddetaši, čo kladie aj nároky na odbornosť zamestnancov v znalosti zložení textílií. Pri KWL bolo doteraz treba počítať aj s vyššími nákladmi na nákup stroja, nákladmi na rozpúšťadlo a prevádzku. Možno aj to bol doteraz jeden z dôvodov prečo sa na Slovensku ťažko presadzuje v konkurenčnom prostredí. V súčastnosti však ceny strojov postupne klesajú.

Kalifornia a Francúzko ako prvé krajiny schválili zákony na obmedzenie používania Perchlóru. Zároveň dotáciami podporili nákup nových strojov s alternatívnym rozpúšťadlom.

Na otázku majiteľov čistiarní či je možné očakávať aj u nás finančnú podporu štátu pri kúpe nového stroja, asi nie je až také ťažké nájsť odpoveď.

Na ďalšiu otázku : "A ktoré rozpúšťadlo má najväčšiu perspektívu do budúcnosti?" nie je jednoduché zase dať jednoznačnú odpoveď.

Rád by som vás oboznámil s novým rozpúšťadlom Intense® od spoločnosti SEITZ, o ktorom som mal možnosť získať prvé informácie na jeseň na výstave INTERCLEAN´15 v Brne. Jedná sa o kvapalinu ktorá vykazuje porovnateľnú účinnosť ako Perchlór. Táto technológia bola úspešne celosvetovo uvedená minulý rok na výstave Clean Show 2015 v Atlante (USA).

Na pozvanie p. Thiela zo spoločnosti SEITZ, členovia spoločnosti F.L.U. a VegaTop mali možnosť navštíviť dňa 17.2.2016  

clanok_nahrada_perchloru1_-_kopia.jpg

prevádzku práčovne a čistiarne v Mníchove, ktorá už od leta 2016 používa systém Intense®. V praxi sme mali možnosť sa oboznámiť s výsledkami používania tohto rozpúšťadla. Pri našej návšteve osobne majiteľ prevádzky pan Krainhöfner bol nadšený z vysokej účinnosti a jednoduchosti ako preddetašovať škvrny. Videli sme že je možné v jednom kúpeli miešať všetky farby odevov a materiálov (vrátane kože). Odevy boli na dotyk jemnejšie mali príjemný a neutrálny zápach (osobne sme skúšali a môžeme potvrdiť). V praxi sa Intense® neprejavuje tvorbou zelených rias ako Hydrokarbon. Intense®. Dozvedeli sme sa že je neutrálny k životnému prostrediu a že neobsahuje žiadne karcinogénne substancie. Zároveň je vhodný do všetkých univerzálnych strojov pre Hydrokarbon.

Výsledkom návštevy sme boli veľmi spokojný.

Pre majiteľov čistiarní prichádza ďalšia možnosť, ktorá im môže uľahčiť rozhodovanie pri obnove čistiaceho stroja.

 Vypracoval: Jozef Zabák, Vegatop s.r.o.