Ministri schválili koncepciu na podporu startupov

picture001.jpg

Fotobanka Pixmac

Startupy nebudú 3 roky platiť daňové licencie, vzniknúť má aj nová forma kapitálovej obchodnej spoločnosti.

10.06.2015 21:31

Koncepcia obsahuje 18 opatrení, z legislatívnej, daňovej a finančnej oblasti
Podpora začínajúcich spoločností, nazývaných aj startupy, by sa mala zvýšiť. Predpokladá to Koncepcia pre podporu startupov a rozvoj startupového ekosystému v SR, ktorú v stredu schválila vláda.
 
Materiál vypracovalo Ministerstvo financií SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ide o štrnáste z pätnástich opatrení prvého sociálneho balíka vlády Roberta Fica. 
 
 
"Schválili sme dnes na rokovaní vlády prakticky celý súbor opatrení, ktoré dostanú legislatívnu podobu, inštitucionálnu podobu, finančnú podobu. Tieto opatrenia majú jednoznačne smerovať k významnému uľahčeniu podnikania a vzniku firiem, kde je jasný potenciál pri inováciách," povedal po rokovaní vlády Fico. Koncepcia obsahuje podľa jeho slov 18 opatrení. "Tieto opatrenia sú z oblasti legislatívnej, daňovej, finančnej, ale aj z oblasti vzdelávania," priblížil premiér. 
 
Podľa predkladateľov sú startupy, ako začínajúce podniky, zdrojom inovatínvych riešení s výrazným rastovým potenciálom. "Prispievajú k rozvoju odvetví s vysokou pridanou hodnotou, regionálnej a globálnej konkurencieschopnosti a tvorbe zamestnanosti kvalifikovanej pracovnej sily," konštatovali ministerstvá.
 
Cieľom koncepcie je podľa zverejnených informácií vytvorenie regulačného prostredia bez zbytočných prekážok pre vznik a pôsobenie startupov na trhu. Vytvoriť by sa mala infraštruktúra a služby pre podporu záujemcov o podnikanie, startup tímov, etablovaných startupov. Strategickým cieľom je tiež financovanie takzvaného "Údolia smrti" (Death Valley), kedy väčšina podnikov zlyháva. 
 
Má vzniknúť nová forma kapitálovej obchodnej spoločnosti
"Pre optimálnu súčinnosť investorov v startupoch a rozvoj startupov je na Slovensku najefektívnejšie zaviesť novú právnu formu kapitálovej obchodnej spoločnosti, ktorá umožní flexibilné nastavenie majetkových vzťahov, možnosti vstupu investora, ale predovšetkým jeho výstupu z investície," zdôvodnili predkladatelia.
 
Riešením je podľa rezortov zavedenie hybridnej formy kapitálovej obchodnej spoločnosti, ktorá kombinuje prvky spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti. 
 
Okrem iného koncepcia navrhuje oslobodenie od povinnosti uhrádzať daňovú licenciu na obdobie troch rokov pre firmy, ktoré sa kvalifikujú ako startup. "V prvom roku fungovania sú od povinnosti uhrádzať daňovú licenciu oslobodené všetky spoločnosti v SR a daný návrh teda predĺži toto obdobie pre startupy o dodatočné 2 roky," uvádza materiál. 
Jedným z opatrení by mali byť aj "startup víza" 
Autor startupového projektu bude môcť pricestovať na naše územie na základe národného víza. Okrem iných skutočností bude musieť predložiť výpis z bankového účtu, ktorým potvrdí vklad s minimálnou výškou prostriedkov 8 tisíc eur. Táto suma má slúžiť na činnosť na našom území. 
 
Podľa predsedu Združenia mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS) Jána Solíka je pozitívne, že si rezort financií začína uvedomovať problém daňových licencií v kombinácii s ďalšími opatreniami, ktoré boli prijaté a zbytočne predražili rozbeh podnikania. "Zároveň je však potrebné poukázať na to, že nie každá začínajúca firma je startup a nemali by sme rozlišovať začínajúce firmy na startupy a tradičné podnikania," dodal.
 
 
Ostatní začínajúci podnikatelia tak podľa Solíka budú o túto úľavu na tri roky ochudobnení a budú musieť naďalej platiť minimálnu daň už krátko po štarte, kedy je väčšina firiem prirodzene ešte v strate a investuje do svojho rozvoja. 
 
ZMPS zároveň uvádza, že upozorňovalo na problém s daňovými licenciami už pred dvoma rokmi v čase ich rýchleho schvaľovania bez pripomienkového konania. "V čase schvaľovania daňových licencií sme upozorňovali na to, že toto opatrenie bude mať negatívny vplyv najmä na začínajúce firmy a startupy," podotkol Solík. Podpora startupov je podľa neho namieste.
 
"Uľahčiť prvé roky podnikania by sa však vláda mala snažiť všetkým firmám a nerobiť medzi podnikateľmi rozdiely. Práve prvé roky sú v podnikaní najkritickejšie a rozhodujú či firma prežije, čiže či v budúcnosti vytvorí viac pracovných miest a bude platiť dane," uzavrel Solík.
 
Zdroj: SITA, Podnikam.SK, prevzaté www.podnikam.sk