Zakúpené na internete, ale aj tak vrátiť nie je možné

dreamstime_xs_20643780-1.jpg

Pri nakupovaní na internete majú zákazníci možnosť vrátiť tovar bez udania dôvodu v lehote 14 dní. Existujú však určité výnimky, pri ktorých táto možnosť neplatí a objednaný tovar vrátiť nie je možné.

Kedy je tomu tak?

 Opakovanie je matka múdrosti, a tak je pre začiatok dobré pripomenúť jedno staré pravidlo, ktoré poznali už Rímania. Znie jednoducho:"Zmluvy sa majú dodržiavať." Pokiaľ sa teda rozhodnete niečo kúpiť a uzavriete zmluvu, predpokladá sa, že ju dodržíte a nebudete sa chcieť bez dobrého dôvodu len tak vyviazať. Spotrebiteľom však bola vďaka európskému právu daná veľká výnimka. Ak nakupujete pre svoje potreby, domov alebo pre rodinu a ak uzavriete zmluvu slovami zákona - distančným spôsobom, teda prostredníctvom telefónu, cez internet alebo i odpoveďou na ponuku v katalógu či teleshopingu, potom môžete od zmluvy do 14 dní odtúpiť bez udania dôvodu. To samé platí pre zmluvy  uzatvárané mimo priestorov obvyklých k podnikaniu. Tento princíp sme v našom časopise ("dTest"  pozn. prekladateľa) i na weobových stránkach preberali veľakrat. Aby právo nebolo jednoduché, tak z výnimiek sa tvoria ďalšie výnimky a tak sa stáva, že z pravidiel sa stane pekný guláš, ktorý sa potom vo svoj prospech snažia využiť ako obchodníci, tak spotrebitelia. I európska smernica, ktorá je v českom práve aplikovaná občianskym zákonníkom, na úvod obsahuje výpočet situácií, na ktoré sa nevzťahuje. Riešia ich iné predpisy a často by nás rovnako ani nenapadlo od takýchto zmlúv odstupovať či ich uzatvárať na diaľku. Námatkou sa úprava dištančných zmlúv a teda aj odstupovania bez udania dôvodu netýka sociálného bývania, zdravotnej starostlivosti, hazardu alebo nehnuteľností.

Zájazdy, cestovné lístky a letenky

Nájdu sa aj iné situácie, ktoré naších spotrebiteľov každý rok prekvapia, Aktuálne sú napríklad zájazdy. Predtým platilo, že cestovnú zmluvu (dnes zmluvu o zájazde) možno uzavrieť iba písomnou formou (teda spravidla na papiery s podpismi obidvoch strán).

Pokiaľ  nebol papier, zmluva bola jednoduch neplatná. Od takéhoto formalizmu zákonodarci upustili a k platnej zmluve stačí "jeden klik" na internete. To ostatné v minulosti bolo v praxi celkom bežné a nik sa nad neplatnosťou zmlúv nepozastavoval. Keď sa teda zaregistrujete na portáli cestovnej agentúry a objednáte si napríklad "last minute" zájazd, zákon Vám umožňuje od zmluvy odstúpiť, ale bez sankcii to nebude.

Storno poplatok veľakrát dosahuje výšku ceny zájazdu a nerozvážnu objednávku už tak prakticky nemožno zrušiť. Podobne je to s prepravou cestujúcich. Ak nakupujete cestovné lístky alebo letenky cez internet, pozorne si prečítajte obchodné podmienky. Tie môžu upravovať možnosť odstúpiť od zmluvy a nepoužitý cestovný lístok vrátiť, nie je to však zákonná povinnosť prepravcu ani sprostredkovateľa.

Potraviny a tovar bežnej spotreby

Ďalšou, možno prekvapivou oblasťou sú dodávky potravín, nápojov a tzv. iného tovaru bežnej spotreby do domácnosti. Tu by mohol nastať drobný problém s výkladom termínu veci bežnej spotreby. Aj keď je pojem značne neurčitý, ale európske právo celú oblasť vymedzuje trochu inak, a to podmienkou, že takéto veci budú spotrebiteľom doručované formou častých alebo pravidelných dodávok. Na náhodilé či príležitostné objednanie vecí bežne spotreby sa výnimka vzťahovať nemá. Do českého práva to bolo prevedené trochu nešťastne, asi preto, že u nás nie sú pravidelní doručovatelia tak obvyklý. Vtipnou sa môže javiť výnimka, kedy je zmluva uzatváraná prostredníctvom predajného automatu. Tu vlastne nejednáte (nerokujete) priamo s človekom, ale akonáhle Vám automat tovar vydá, nemôžete sa domáhať toho, aby si ho vzal späť.

Druhým okruhom výnimiek, ktoré upravujue občianský zákonník, sú situácie, kedy sa uzatváranie zmlúv riadi právnou úpravou dištančného predaja, ale zákon výslovne hovorí, že odstúpiť nemôžete.

Tovar na mieru

Niektoré výnimky sú celkom logické. Tovar podliehajúci rýchlemu znehodnoteniu prosto vrátiť nie je možné. Predstava, že každý týždeň si objednávate a vraciate zvädnuté kvetiny alebo potraviny, ktoré sme nestačili zjesť, môže u niekoho vykresať iskru v oku, ale je nereálna a nikto Vám za takýto tovar peniaze vracať nemusí. Ak sa Vám Vami objednaný tovar zmieša napríklad z dôvodu, že si necháte namiešať potravinové doplnky presného zloženia, aebo si farbu necháte natónovať pigmentom, tiež si ich musíte ponechať. Neprekvapí Vás asi ani to, že nie je možné vrátiť tovar, ktorý bol upravený na mieru podľa želania spotrebiteľa. Najčastejšie sa to môže týkať trebárs oblečenia, ktoré si necháte skrátiť z konfekčnej velikosti, alebo kus nábytku, ktorý si necháte zrezať na mieru. Niečo iného sú ale rôzne zostavy komponentov, ktoré dohromady tvoria určitú vec. Pokiaľ si z dielov, stien a políc necháte zostaviť skriňu, či obývaciu stenu a nejedná sa o žiadnu špeciálnu úpravu tvorenú len na prianie zákazníka, potom sa o výnimku nejedná. Úprava tovaru podľa želania zákazníka nie je to samé ako zhotovenie veci na zákazku. Ak si vyberiete vec z online katalógu a bude ju musieť niekto vyrobiť, lehota na rozmyslenie beží od doručenia výrobku.

Tovar v uzavretom obale

Často sa v našej poradni stretávame so situáciou, kedy sa predajcovia snažia využiť  novú výnimku, ktorá je v občianskom zákonníku trochu nešťastne formulovaná. Hovorí o tovare, ktorý je v uzavretom obale, a po vybraní z obalu nie je možné ho vrátiť z hygienických dôvodov. Ustanovenie mieri na situáciu, keď je tovar z hygienických dôvodov znehodnotený, nepredajný a mohol by predstavovať pre predaj zdravotné riziko. Ide najmä o veci, ktoré sa používajú k intímnym potrebám alebo k osobnej hygiene, ako sú zubné kefky. Nie každý obal, ktorý predajca označí a uzatvorený, má funkciu hygienickej alebo zdravotnej ochrany a roztrhnutie igelitového sáčku, v ktorom sa nachádza bavlnené tričko, rozhodne nespôsobí nemožnosť tričko po vyskúšaní vrátiť. V kamennom obchode si môžeme tovar (i plavky alebo spodné prádlo) pred zakúpením vyskúšať a u objednávok z internetu nám k tomuto účelu slúži štrnásťdenná lehota.
Ak kupujeme hudbu, video či počítačové programy, možno ich vrátiť iba do okamžiku, než porušíte ich pôvodný obal. Keď ich nechcete na hmotnom nosiči (CD,  DVD, blue-ray…) a po zaplatení si ich sťahujete rovno do počítača, potom môžete odstúpiť iba do chvíle, než začne sťahovanie. Ťažko by predajca zabránil, aby sa obsah kopíroval a spotrebiteľ si tak urobil prakticky bezplatnú požičovňu. Z podobných dôvodov sa do výnimiek radia i noviny, periodiká a časopisy, nie však knihy.

Služby
Po dôkladnom zvážení je potrebné  objednávať služby ako je ubytovanie, doprava, stravovanie alebo iné vyplnenie voľného času, kedy je určené, v akom termíne budú poskytnuté. Tu nemusí byť jednoduché sa vyviazať a podnikateľ môže chcieť, aby Ste zaplatili službu, ktorú Ste si objednali, i keď ju nakoniec nebudete môcť využiť. Lístky do kina, na koncerty či na športové zápasy, ktoré nemôžete po zakúpení využiť, je lepšie niekomu prenechať, pretože ak to neumožní poskytovateľ služby vo svojich podmienkach sám, nemusí prijať odstúpenie od zmluvy.
Ak si telefonicky pozvete domov opravára, rovnako uzatvárate zmluvu, ktorú nie je možné zrušiť bez udania dôvodu. Napríklad takú opravu práčky by Ste asi ťažko vracali. Na opačnej strane, pokým opravár  pri svojej návšteve Vám “pribalí” ešte novú vodovodnú batériu či náhradné diely, ktoré Ste si výslovne neobjednali do vopred, potom máte zas 14 dní na rozmyslenie.

Ďalšie výnimky

Príliš sa v praxi nestretávame s tým, že by si spotrebitelia kupovali tovar alebo služby, ktorých cena podlieha výchylkám finančného trhu, ku ktorým môže prísť behom lehoty na odstúpenie. Pokiaľ by Ste si ale ako spotrebitelia chceli kúpiť zlaté tehličky a bezprostredne po ich nákupe by ich cena spadla na polovičnú hodnotu, máte bohužiaľ smolu, predajca ich pôvodnú cenu nemusí vrátiť. Podobnú výnimku má i alkohol, ktorý by mal predajca dodať po uplynutí 30 dní od jeho zakúpenia a ktorého cena závisí tiež na výchylkách trhu, ktoré podnikateľ nemôže ovplyvniť. Pokiaľ by Vám niekto tvrdil, že nemôžete vrátiť tovar zakúpený prostredníctvom aukčných serverov ako Aukro alebo E-bay, potom klame. Ak predáva podnikateľ, platí pre neho rovnaké pravidlá, ako keby predával na vlastnom e-shope. Zákon upravuje iba nemožnosť odstúpiť od zmluvy uzatvorenej vo verejnej dražbe podľa zákona, ktorý takéto  dražby upravuje. Na mysli má napríklad súdny predaj zastavenej veci alebo dražbu vecí, ktoré boli zabavené exekúciou či výkonom rozhodnutia.

Toľko česká legislatíva. (pozn. prejkladateľa). 

prevzaté: z www.dtest.cz (publikované v časopise dTest 08/2015, preklad Jozef Helenin